Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Kỹ thuật

Work Location Ho Chi Minh (District 1, District 3, District 7, Binh Chanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 3 Years
Salary 7,000,000 - 10,000,000 VND
Industry Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Training & Development

Job Description

I/ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH :

Thực hiện và kiểm soát các chỉ số P&L bảo trì theo kế hoạch đã duyệt .

II/PHÂN TÍCH - BÁO CÁO

Thực hiện các báo cáo kết quả công việc  theo tháng, quý, năm & đột xuất

III/ MỤC TIÊU CHUYÊN MÔN

Xây dựng  và triển khai kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện lạnh, điện, nước, máy móc, tài sản, cơ sở hạ tầng định kỳ tháng/quý/năm .

Kiểm tra xác minh tình trạng mức độ các thiết bị hư hỏng cần bảo trì với NCC .

Giám sát, kiểm tra NCC thuê ngoài trong việc sửa chữa, bảo trì thiết bị .

Thực hiện giám sát thi công, chịu trách nhiệm, giám sát thi công đúng bản vẽ, tiến độ, chi phí và chất lượng công trình đạt hiệu quả .

Kiểm soát CCDC, thiết bị, tài sản  và giá trị tồn kho tại kho thuộc bộ phận dự án quản lý . Chịu trách nhiệm về chênh lệch tồn kho .

Chịu trách nhiệm bảo quản tài sản công ty trong quá trình thi công, sửa chữa .Cất giữ thiết bị, tài sản khi thay thế và bàn giao về kế toán tài sản, không tự ý hủy.

Thực hiện công tác nghiệm thu, giám sát nghiệm thu và kiểm kê dự án mới trước  khi hoàn thành và bàn giao công trình .

IV/ THAM MƯU ĐỀ XUẤT

Tham mưu và đề xuất, xây dựng các giải pháp hiệu quả trong phạm vi công việc chuyên môn lên BGĐ

V/ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

-Kế hoạch phát triển năng lực cá nhân

VI/  HOÀN THANH MỤC TIÊU KPI

- Hoàn thành mục tiêu KPI mỗi tháng.

Tuân thủ nôi quy công ty :

 -Tự giác tuân thủ các quy định, nội quy Công ty, luôn giữ tác phong vui vẻ, hòa nhã với đồng nghiệp,khách hàng, đối tác .

-Thực hiện một số công việc do BGĐ yêu cầu .

-Tôn trọng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp .

Job Requirement

Có kinh nghiệm trong việc bảo trì điện, nước, điện lạnh.

Có xe máy và không ngại di chuyển.

Chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.

People also viewed

MYLIFE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.