Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Điều phối Phòng Thua mua

Work Location Ho Chi Minh (Binh Chanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Competitive
Industry Restaurant / Hotel, Food & Beverage (F&B), Purchasing / Merchandising
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

Thực hiện chi phí mua NVL, CCDC, TS và ấn phẩm theo đúng kế hoạch đã được duyệt tháng/quý/năm .

Kiểm soát giá thành biến động NVL, CCDC, TS và ấn phẩm .

Kiểm soát giá mua vào các NVL, CCDC, TS và ấn phẩm theo kế hoạch .

Thực hiện các báo cáo phân tích kết quả các chỉ số tài chính liên quan theo tháng, quý, năm & đột xuất.

Lập kế hoạch mua hàng định kỳ và đột xuất phục vụ hoạt động kinh doanh của hệ thống.

Tìm kiếm các mẫu mã NVL, CCDC, TS và ấn phẩm mới đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống.

Tìm kiếm, tham mưu lựa chọn nhà cung cấp uy tín, đảm bảo chất lượng đầu vào tốt nhất.

Thu mua NVL, CCDC, TS và ấn phẩm toàn hệ thống theo yêu cầu đề xuất đúng loại, đúng số lượng và đúng timeline.

Quản lý nhà cung cấp trong phạm vị được phân công.

Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu từ nhà cung cấp.

Kiểm soát chất lượng hàng thu mua, quản lý các giấy tờ về VSATTP liên quan đến thực phẩm và các chứng nhận chất lượng, bảo hành liên quan đến thiết bị, tài sản.

Thực hiện quy trình thu mua theo quy định công ty.

Job Requirement

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm lĩnh vực F&B.

- Tiếng Anh khá. Ưu tiên kinh nghiệm xuất nhập khẩu.

- Trung thực, năng động, chịu khó...

 

 

People also viewed

MYLIFE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.