Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Hành chánh

Work Location Ho Chi Minh (Binh Chanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary 8,000,000 - 10,000,000 VND
Industry Administrative / Clerical, Human Resources
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Seniority Allowance
  • Annual Leave

Job Description

I/ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH :

Kiểm soát chi phí văn phòng phẩm nằm trong hạn mức được duyệt.

Kiểm soát chi phí lương, thưởng, các khoản phụ cấp và phúc lợi nằm trong hạn mức được duyệt.

II/ PHÂN TÍCH - BÁO CÁO

Thực hiện các báo cáo phân tích kết quả các chỉ số tài chính liên quan theo tháng, quý, năm & đột xuất.

Kiểm soát biến động nhân sự khối cửa hàng và khối văn phòng và có những báo cáo định kỳ cho TP. HCNS

III/  MỤC TIÊU CHUYÊN MÔN

Quản lý phần mềm nhân sự toàn hệ thống công ty liên quan đến công việc chuyên môn.

Quản lý thông tin nhân sự: Nhân sự tuyển mới, nhân sự thử việc, nhân sự chính thức (ký HĐLĐ thời vụ, HĐLĐ có thời hạn, HĐLĐ vô thời hạn) nhân sự nghỉ việc, nhân sự thăng tiến toàn hệ thống công ty.

Biên soạn các nội quy, quy trình, quy định, thông báo, quyết định, liên quan đến công tác quản lý hành chánh nhân sự công ty.

Quản lý văn thư, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, thủ tục hành chính công ty.

Thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chánh liên quan: PCCC, VSATTP, môi trường, trường truyền internet, điện thoại.

Tổ chức và quản lý công đoàn và thỏa ước lao động tập thể công ty.

Kiểm soát thông tin và các kênh truyền đạt thông tin, truyền thông nội bộ.

Xây dựng hệ thống đo lường, đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên tất cả các phòng ban, bộ phận.

Xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự mô tả yêu cầu công việc các vị trí chức danh chuyên môn tuyển dụng.

Thực hiện các đợt kiểm soát công tác thực hiện PCCC, ATVSTP, Môi trường tại các cửa hàng theo định kỳ (1 cửa hàng/ 1 lần/ 1 tháng)

Thực hiện chính sách lương, thưởng, phúc lợi cho NV toàn công ty.

Thực hiện chấm công, tính lương, phụ cấp và các khoản phúc lợi cho nhân viên khối văn phòng và khối cửa hàng hằng tháng.

Thực hiện cập nhật khai báo về BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên ký HĐLĐ chính thức.

Theo dõi kỳ hạn hiệu lực của tất cả hồ sơ, pháp lý, thủ tục hành chánh, có kế hoạch thực hiện khai báo, đăng ký lại trước thời điểm hết hạn theo quy định.

Hỗ trợ các công việc chung liên quan thuộc P. HCNS khi được giao phó.

IV/  THAM MƯU ĐỀ XUẤT

- Tham mưu và đề xuất, xây dựng các giải pháp hiệu quả trong phạm vi công việc chuyên môn lên TP. HCNS và BGĐ

V/  PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

-Kế hoạch phát triển năng lực cá nhân theo tháng, quý, năm.

Job Requirement

Nam.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B.

Trung thực, cẩn thận, kỹ tính và chịu khó.

People also viewed

MYLIFE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.